Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Hydref, 2022 10.00 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Stella Rossiter Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Edward Thomas Cadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Meinir James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Janine Owen Secretary In attendance, virtual