Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 8fed Hydref, 2021 10.00 yb, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Martin S Owens Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jim Jones Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Dai Thomas
Cyng. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Elwyn Williams Cadeirydd Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol