Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 31ain Awst, 2018 10.00 yb, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Lleoliad:   Ystafell 5 - Adeulad Dysgu ac Addysgu, Campws Caerfyrddin, Prif Ysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. SA31 3EP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Rob Stewart City and County of Swansea Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Annette Wingrave
Cllr. David Simpson Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Annette Wingrave Neath Port Talbot County Borough Council Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Marc Clement Guest Yn bresennol
Irfon Rees Guest Yn bresennol