Manylion Pwyllgor

Bwrdd Pensiwn

Diben y Pwyllgor

Yn unol â Rheoliadau Llywodraethu’r CPLlL 2015, mae Bwrdd Pensiwn wedi cael ei chyflwyno i sicrhau bod Gronfa Bensiwn Dyfed yn parhau i gael ei reoli a'i gynrychioli'n dda ar lefel leol. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gynorthwyo'r awdurdod gweinyddol ac yn perfformio rôl oruchwylio i:

 

·         Sicrhau cydymffurfiaeth â Rheoliadau’r Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ac unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n gysylltiedig â llywodraethu a gweinyddu’r Cynllun ac unrhyw gynllun cysylltiedig, ac unrhyw ofynion a osodwyd gan y Rheoleiddiwr Pensiynau mewn perthynas â’r Cynllun

·         Sicrhau bod y Cynllun yn cael ei lywodraethu a'i weinyddu'n effeithiol ac yn effeithlon.

 

Aelodaeth