Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Bwrdd Pensiwn, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams 1
Cyng Philip Hughes 2