Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

Diben y Pwyllgor

CYLCH GWAITH

 

Polisi Corfforaethol/Strategaeth Gorfforaethol;

Monitro perfformiad corfforaethol;

Cyfathrebu;

Gwasanaethau Cwsmeriaid;

Cynlluniau Argyfwng;

Materion craffu trawsbynciol;

Adnoddau Dynol;

Datblygu Trefniadaeth;

Cynllunio ariannol a chyllid adnoddau;

Craffu'n effeithiol ar Strategaeth a Pholisïau Rheoli'r Drysorfa;

Archwilio;

Caffael;

Asedau Ffisegol;

Cynnal a Chadw Adeiladau Heblaw Tai;

Technoleg Gwybodaeth;

Datblygu Cynaliadwy;

Craffu ar waith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir

Gaerfyrddin.

 

 

Tudalen Hafan – Craffu Sir Gar

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Martin Davies. 01267 224059