Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 2ail Rhagfyr, 2020 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

6. EFFAITH COVID-19 AR GWASANAETH RHEOLI POBL


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 30ain Ebrill, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

4. CYNLLUN BUSNES ADRANNOL Y PRIF WEITHREDWR 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

4. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

4. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2021/22.


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

11. POLISI CYFLOGAETH FOESEGOL MEWN CADWYNI CYFLENWI A CHAETHWASIAETH FODERN, DATGANIAD CYFLOGAETH FOESEGOL MEWN CADWYNI CYFLENWI.


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

8. ADRODDIAD ADRANNOL PERFFORMIAD CWARTER 1 BLWYDDYN 2020/21 (1 EBRILL I 30 MEHEFIN 2021) YN ARBENNIG I'R PWYLLGOR CRAFFU HWN.