Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Sue Allen 2
Cyng. Deryk Cundy 2
Cyng. Anthony Davies 1
Cyng. Jeff Edmunds 2
Cyng. Elwyn Williams 2
Cyng. Ken Howell 2
Cyng. Peter Hughes Griffiths 1
Cyng. Kevin Madge 2
Cyng. Giles Morgan 2
Cyng. Ann Davies 2
Cyng. Arwel Davies 1
Cyng. Carys Jones 1
Cyng. Handel Davies 2
Cyng. Gareth John 2
Cyng. Dot Jones 1
Cyng. John Prosser 1
Cyng. Kim Broom 2