Agenda

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru - Dydd Mercher, 1af Rhagfyr, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kelly Evans  01267 224178

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYD-BWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 22AIN MEDI 2021 pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

DIWEDDARIAD GAN YR AWDURDOD LLETYA pdf eicon PDF 268 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADOLYGIAD COFRESTR RISG CHWARTER 4 2021 pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

POLISI AIL-GYDBWYSO AC ADDASU pdf eicon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADOLYGIADAU POLISI BLYNYDDOL pdf eicon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DIWEDDARIAD GAN Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRIADDIADAU PERFFORMIAD FEL AR 30 MEDI 2021 pdf eicon PDF 255 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

THE REPORTS RELATING TO THE FOLLOWING ITEMS ARE NOT FOR

PUBLICATION AS THEY CONTAIN EXEMPT INFORMATION AS DEFINED IN PARAGRAPH 14 OF PART 4 OF SCHEDULE 12A TO THE LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 AS AMENDED BY THE LOCAL GOVERNMENT (ACCESS TO INFORMATION) (VARIATION) (WALES) ORDER 2007. IF, FOLLOWING THE APPLICATION OF THE PUBLIC INTEREST TEST, THE JOINT COMMITTEE RESOLVES PURSUANT TO THE ACT TO CONSIDER THESE ITEMS IN PRIVATE, THE PUBLIC WILL BE EXCLUDED FROM THE MEETING DURING SUCH CONSIDERATION

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADOLYGIAD BENTHYCA GWARANNAU BYD-EANG HYD AT 30 MEDI 2021

12.

GWASANAETH YMGYSYLLTU ROBECO - ADRODDIAD YMGYSYLLTU CH3 2021

13.

ADOLYGIAD IS-GRONFA PPC

14.

CYFLE BUDDSODDI LLEOL

15.

CONTRACT Y GWEITHREDWR