Agenda

CYLLIDEB, Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio - Dydd Llun, 31ain Ionawr, 2022 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin J Thomas  01267 224027

Nodyn: moved from 20/01/22 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2022/23 TAN 2024/25 pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI A PHENNU RHENTI TAI AR GYFER 2022/23 pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN BUSNES Y CYFRIF REFENIW TAI 2022-25 RHAGLEN BUDDSODDI MEWN TAI SIR GAERFYRDDIN pdf eicon PDF 312 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

GYNLLUN CYFLAWNI PUM MLYNEDD - ADFYWIO A DATBLYGU TAI (2022 - 2027) pdf eicon PDF 501 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYNLLUN BUSNES ADRANNOL ADRAN CYMUNEDAU 2022/23 pdf eicon PDF 408 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DETHOLIAD ADFYWIO O'R CYNLLUN BUSNES ADRANNOL Y PRIF WEITHREDWR 2022/23 pdf eicon PDF 410 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 14 RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 335 KB