Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

Diben y Pwyllgor

CYLCH GWAITH

 

Tai yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat;

Gwasanaethau tai gan gynnwys tai cyngor, tai newydd, atgyweiriadau a chynnal a chadw;

Adeiladau a reolir gan y Cyngor

Adfywio;

Datblygu Economaidd ac Adfywio Cymunedol;

Polisi Cynllunio;

Adloniant a Hamdden - Chwaraeon, Llyfrgelloedd, Amgueddfeydd;

Prosiectau Rhanbarthol Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

 

 

*  Ailenwyd ar y 22/10/2020 (Cyngor Sir)

 

Tudalen Hafan -  Craffu Sir Gar

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Kevin J Thomas. 01267 224027

E-bost: KJThomas@sirgar.gov.uk