Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 14eg Mehefin, 2019 10.00 yb, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Mary Dodd Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Daphne Evans Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Tyssul Evans
Cyng. Rob James Committee Member Disgwyliedig
Julie James Independent Member of the Standars Committee Committee Member Yn bresennol
Andre Morgan Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Cadeirydd Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Janine Owen Swyddog Yn bresennol
Catrin Rees Swyddog Yn bresennol
Linda Rees Jones Swyddog Yn bresennol
Town Councillor Phillip Rogers Community Member of the Standards Committee Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Cyngor Sir Committee Member Yn bresennol
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Alun Williams Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Committee Member Yn bresennol