Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 24ain Ionawr, 2020 10.00 yb, Pwyllgor Archwilio, WEDI SYMUD

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Kim Broom Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Tina Higgins Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Gareth John Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Giles Morgan Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Bill Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol
Julie James Aelod Allanol a Phleidlais y Pwyllgor Archwilio Co-Optee Yn bresennol
Jason Jones Swyddog Yn bresennol
Aneirin Thomas Swyddog Yn bresennol
Morrigan Mason Swyddog Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Susannah Nolan Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol