Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25ain Ionawr, 2018 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Michelle Evans Thomas
01267 224470
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cllr. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Liam Bowen Committee Member Yn bresennol
Cllr. Kim Broom Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ieuan Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Rob Evans Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cllr. John Jenkins Committee Member Yn bresennol
Cllr. Betsan Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gary Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cllr. Shahana Najmi Committee Member Yn bresennol
Cllr. Emlyn Schiavone Committee Member Yn bresennol
Cllr. Bill Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Edward Thomas Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Rob Evans
Cllr. Dorian Williams Committee Member Yn bresennol
Kate Hill Parent Governor Representative - Area 1 Co-Optee Ymddiheuriadau
Vera Kenny Yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Alex Pickles Parent Governor Representative - Area 2 (Carmarthen) Co-Optee Ymddiheuriadau
Jean Voyle Williams Church in Wales representative Cynrychiolydd yr Eglwys Ymddiheuriadau
Stefan Smith Swyddog Disgwyliedig
Matt Morden Swyddog Disgwyliedig
Simon Davies Swyddog Disgwyliedig
Andi Morgan Swyddog Disgwyliedig
Susannah Nolan Swyddog Disgwyliedig