Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Medi, 2016 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gwasanaethau Technegol

Lleoliad:   Ystafell 65, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
John McEvoy Swyddog Yn bresennol
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Steve Pilliner Swyddog Yn bresennol