Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Chwefror, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Mary Dodd Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Cadeirydd Disgwyliedig
Caryl Davies Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Daphne Evans Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Julie James Independent Member of the Standars Committee Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Frank Phillips Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Philip Rogers Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig