Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2023 1.30 yp, Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth

Lleoliad:   Ystafell Gynadledda Adnoddau - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Cyng. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Mike Bull Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Mared Pemberton Swyddog Yn bresennol
Hawys Barrett Swyddog Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol