Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 14eg Mawrth, 2023 10.00 yb, Yr Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

Lleoliad:   Cabinet Member Office - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Linda Morris Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol
Mared Pemberton Swyddog Yn bresennol