Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022 10.00 yb, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Clive Lloyd Dinas a Sir Abertawe Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Chris Weaver Cyngor Dinas a Sir Caerdydd Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Glyn Caron Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peredur Jenkins Cyngor Gwynedd Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Mark Norris Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Lewis Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ted Palmer Sir Y Fllint Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig