Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 1af Mawrth, 2016 10.30 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gwasanaethau Technegol

Lleoliad:   Ystafell 65, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Mr Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Brian Jenkins Swyddog Yn bresennol
John McEvoy Swyddog Yn bresennol
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Steve Pilliner Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol