Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Tachwedd, 2020 9.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant (Cyn Mai 2022)

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Glynog Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig