Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23ain Gorffennaf, 2020 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Tai

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Rachel Davies Swyddog Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Janine Owen Swyddog Yn bresennol