Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 13eg Hydref, 2022 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

3. PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN CYNGHORWYR GARETH THOMAS, ANN DAVIES, ROB JAMES AC CRISH DAVIES


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mai, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

5. CYNLLUNIAU DARPARU GWASANAETH ADRAN Y PRIF WEITHREDWR


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 16eg Mehefin, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

4. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 23ain Mehefin, 2023 1.30 yp - Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

4. CYNNAL YMDDYGIAD