Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 9fed Tachwedd, 2022 10.00 yb - Cyngor Sir

10.3 CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD HEFIN JONES I'R CYNGHORYDD EDWARD THOMAS, AELOD Y CABINET DROS WASANAETHAU TRAFNIDIAETH, GWASTRAFF A SEILWAITH