Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORWYR EDWARD THOMAS A HEFIN JONES