Cyng. Andrew Davies

Profile image for Cyng. Andrew Davies

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llangadog

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

E-bost:  AndrewDavies@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Andrew Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027