Swydd Weithredol

Adnoddau

Disgrifiad

Strategaeth Gyllid a'r Gyllideb

Caffael a Fframweithiau

Rhaglen Gyfalaf

Cyflawni Arbedion

Rheoli Asedau / Eiddo

Gwasanaethau Ariannol

Comisiynu a Chaffael

Budd i'r Gymuned

Rheoli Risg a Chynllunio Risg

Y Dreth Gyngor

Budd-daliadau Tai

Ardrethi Annomestig Cenedlaethol

Refeniw

Cyllid Strategol (Prosiectau Corfforaethol)

Datganiad Llywodraethu Blynyddol

 

 

Gwneir y swydd gan