Executive post

Adnoddau

Disgrifiad

Cyllid a’r Gyllideb;

Effeithlonrwydd Corfforaethol;

Rheoli Eiddo / Asedau;

Caffael;

Budd-daliadau Tai;

Refeniw;
Gwasanaethau Statudol (Crwneriaid, Cofrestryddion, Etholiadol, Arglwydd Rhaglaw);

Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog;

Canolfannau Cyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

Gwneir y swydd gan