Swydd Weithredol

Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth

Disgrifiad

Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth

Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio

Cysylltedd Digidol Cymunedol

Amgueddfeydd

Datblygu Canol Trefi

Strategaeth Hamdden

Gwasanaethau Diwylliannol

Llyfrgelloedd

Datblygu’r Celfyddydau

Parciau Gwledig a Choetir

Archifau

Twristiaeth

Cyfleoedd Mewnfuddsoddi

Rhaglen Seilwaith Digidol (y Fargen Ddinesig)

Yr Economi Sylfaenol a Chydnerthedd

Datblygu Economaidd

Theatrau

Arweinydd y Cynllun Adfer Economaidd

Rheoli a Marchnata Cyrchfannau

Prosiectau Mawr

Digwyddiadau ac Atyniadau

Strategaeth Adfywio

Iechyd, Ffitrwydd ac Atgyfeirio i wneud Ymarfer Corff

Cyfleoedd Busnes Lleol a Rhanbarthol

Mentrau Adfywio Cymunedol

Datblygu Chwaraeon Cymunedol

Addysg Awyr Agored

Y Strategaeth Fuddsoddi Economaidd Leol a Rhanbarthol

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

·         awdurdod i lofnodi'r manylion am y prif brosiectau yn dilyn argymhelliad y Bartneriaeth Adfywio.

·         awdurdod  i gymeradwyo prosiectau hyd at £100k.

Cabinet 30/01/2023 (Cofnod 7)


 

 

Gwneir y swydd gan