Swydd Weithredol

Materion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

Disgrifiad

Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

Materion Gwledig ac Ymgysylltu Cymunedol

Arweinydd yr Economi Wledig

Adfywio Gwledig

Rheoli Adeiladu

Cyswllt â'r Trydydd Sector

Polisi Cynllunio

Cydraddoldeb – Cymuned (nid polisi a'r gweithle)

Menter Deg Tref

Marchnadoedd, Martiau a Rhandiroedd

Gwasanaethau'r Trydydd Sector

Cyswllt â'r Heddlu

Gwasanaethau Cynllunio (yr Adran Gynllunio)

Gorfodi Rheolau Cynllunio

Mynediad at Wasanaethau Gwledig

Cynllun Datblygu Lleol

Rhaglen LEADER

Cydlyniant Cymunedol a Mynd i'r Afael ag Eithafiaeth

Arweinyddiaeth Gymunedol

Cynghorau Tref a Chymuned

Cynllunio Strategol

Trosedd ac Anhrefn

 

 

Gwneir y swydd gan