Executive post

Arweinydd Y Cyngor

Disgrifiad

Arweinyddiaeth a Strategaeth Gorfforaethol;

Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol;

Cynrychioli’r Cyngor ar CLlLC;
Datblygu Economaidd;

Yn cynrychioli’r Cyngor ar Ranbarth Dinas Bae Abertawe;

Cydweithio;

Marchnata a'r Cyfryngau;

Penodi Aelodau o'r Bwrdd Gweithredol;

Penderfynu ar bortffolios ABG;
Cyswllt â`r Prif Weithredwr;

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Gwneir y swydd gan