Manylion Pwyllgor

Pwyllgor ar y Cyd ERW (wedi'i disodli gan Y Partneriaeth)

Diben y Pwyllgor

Mae ERW yn gynghrair o 4 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.

 

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael mynediad at dudalen we ERW: -

 

http://www.erw.cymru/

 

 

 

I weld yr agendae a cofnodion cliciwch ar y ddolen isod:-

 

http://www.erw.cymru/amdanom-ni/llywodraethu/agenda-cofnodion-pwyllgor-ar-y-cyd/

 

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Jessica Laimann.