Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Edward Thomas

Ystadegau mynychu Cyng. Edward Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Edward Thomas
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/01/2021 Cyngor Sir ,13/01/2021 Yn bresennol
10/02/2021 Cyngor Sir ,10/02/2021 Yn bresennol
03/03/2021 Cyngor Sir ,03/03/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Cyngor Sir ,10/03/2021 Yn bresennol
12/05/2021 Cyngor Sir ,12/05/2021 Yn bresennol
19/05/2021 Cyngor Sir ,19/05/2021 Yn bresennol
09/06/2021 Cyngor Sir ,09/06/2021 Yn bresennol
09/02/2021 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,09/02/2021 Yn bresennol
28/04/2021 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,28/04/2021 Yn bresennol
06/01/2021 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,06/01/2021 Yn bresennol
28/01/2021 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,28/01/2021 Yn bresennol
17/03/2021 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,17/03/2021 Yn bresennol
21/04/2021 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,21/04/2021 Yn bresennol
11/06/2021 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,11/06/2021 Disgwyliedig
11/02/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,11/02/2021 Yn bresennol
26/05/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,26/05/2021 Yn bresennol