Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Edward Thomas

Ystadegau mynychu Cyng. Edward Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:49
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 28   57%
Present, as expected, virtual:21   43%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:3

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Edward Thomas
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
18/09/2023, 10:00 Cabinet ,18/09/2023, 10:00 Yn bresennol
16/10/2023, 10:00 Cabinet ,16/10/2023, 10:00 Yn bresennol
30/10/2023, 10:00 Cabinet ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol
13/11/2023, 10:00 Cabinet ,13/11/2023, 10:00 Yn bresennol
11/12/2023, 10:00 Cabinet ,11/12/2023, 10:00 Yn bresennol
15/01/2024, 10:00 Cabinet ,15/01/2024, 10:00 Yn bresennol
29/01/2024, 10:00 Cabinet ,29/01/2024, 10:00 Yn bresennol
19/02/2024, 10:00 Cabinet ,19/02/2024, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Yn bresennol
06/12/2023, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2023, 10:00 Yn bresennol
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
19/09/2023, 09:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:00 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:10 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:20 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:30 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:40 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:50 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:50 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 10:10 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 15:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 15:00 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 15:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 15:10 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 15:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 15:20 Present, as expected, virtual
20/09/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,20/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
29/09/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,29/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
15/11/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
15/11/2023, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/11/2023, 10:10 Present, as expected, virtual
15/11/2023, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/11/2023, 10:20 Present, as expected, virtual
04/12/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,04/12/2023, 10:00 Yn bresennol
11/01/2024, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:00 Yn bresennol
11/01/2024, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:10 Yn bresennol
11/01/2024, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:20 Yn bresennol
11/01/2024, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:30 Yn bresennol
05/02/2024, 14:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
05/02/2024, 14:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:10 Present, as expected, virtual
05/02/2024, 14:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:20 Present, as expected, virtual
05/02/2024, 14:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:40 Present, as expected, virtual
03/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,03/10/2023, 10:00 Yn bresennol
23/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,23/11/2023, 10:00 Yn bresennol
14/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,14/12/2023, 10:00 Yn bresennol
30/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,30/01/2024, 10:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 11/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 11/09/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 18/09/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 02/10/2023, 09:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 02/10/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 16/10/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 17/10/2023, 09:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 24/10/2023, 15:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 30/10/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/11/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 27/11/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 11/12/2023, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 22/01/2024, 13:30 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 29/01/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 19/02/2024, 13:30 Yn bresennol
14/09/2023, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith ,14/09/2023, 10:00 Yn bresennol
09/01/2024, 11:00 Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith ,09/01/2024, 11:00 Present, as expected, virtual
07/02/2024, 14:00 Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith ,07/02/2024, 14:00 Present, as expected, virtual