Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Linda Evans

Ystadegau mynychu Cyng. Linda Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 24   92%
Present, as expected, virtual:2   8%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:3
In attendance, virtual:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Linda Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
18/09/2023, 10:00 Cabinet ,18/09/2023, 10:00 Yn bresennol
16/10/2023, 10:00 Cabinet ,16/10/2023, 10:00 Yn bresennol
30/10/2023, 10:00 Cabinet ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol
13/11/2023, 10:00 Cabinet ,13/11/2023, 10:00 Yn bresennol
11/12/2023, 10:00 Cabinet ,11/12/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
15/01/2024, 10:00 Cabinet ,15/01/2024, 10:00 Yn bresennol
29/01/2024, 10:00 Cabinet ,29/01/2024, 10:00 Yn bresennol
19/02/2024, 10:00 Cabinet ,19/02/2024, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Yn bresennol
06/12/2023, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2023, 10:00 Yn bresennol
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
28/09/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,28/09/2023, 10:00 Yn bresennol
15/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,15/11/2023, 10:00 Yn bresennol
13/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,13/12/2023, 14:00 Yn bresennol
26/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,26/01/2024, 14:00 In attendance, virtual
Cyfarfod preifat, 11/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 11/09/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 18/09/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 02/10/2023, 09:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 02/10/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 16/10/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 17/10/2023, 09:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 24/10/2023, 15:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 30/10/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/11/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 27/11/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 11/12/2023, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 22/01/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 29/01/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 19/02/2024, 13:30 Yn bresennol
11/09/2023, 11:30 Yr Aelod Cabinet dros Gartrefi a Dirprwy Arweinydd ,11/09/2023, 11:30 Present, as expected, virtual
08/01/2024, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Gartrefi a Dirprwy Arweinydd ,08/01/2024, 10:00 Yn bresennol
06/02/2024, 14:00 Yr Aelod Cabinet dros Gartrefi a Dirprwy Arweinydd ,06/02/2024, 14:00 Yn bresennol