Agenda

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau - Dydd Mercher, 20fed Hydref, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2021/22. pdf eicon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A'R DANGOSYDD DARBODAETH 2020-2021. pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2021 I MEHEFIN 30AIN 2021. pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD PERFFORMIAD CORFFORAETHOL CWARTER 1 2021/22 (1 EBRILL I 30 MEHEFIN 2021) SY'N RHYCHWANTU'R HOLL ADRANNAU. pdf eicon PDF 585 KB

8.

ADRODDIAD ADRANNOL PERFFORMIAD CWARTER 1 BLWYDDYN 2020/21 (1 EBRILL I 30 MEHEFIN 2021) YN ARBENNIG I'R PWYLLGOR CRAFFU HWN. pdf eicon PDF 568 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

STRATEGAETH DDIGIDOL AR GYFER YSGOLION - ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021. pdf eicon PDF 27 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

POLISI BRECHU. pdf eicon PDF 290 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

POLISI CYFLOGAETH FOESEGOL MEWN CADWYNI CYFLENWI A CHAETHWASIAETH FODERN, DATGANIAD CYFLOGAETH FOESEGOL MEWN CADWYNI CYFLENWI. pdf eicon PDF 423 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

COFNODION BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS (PSB) SIR GÂR - MAI & GORFFENNAF 2021. pdf eicon PDF 383 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR Y 21AIN GORFFENNAF 2021. pdf eicon PDF 319 KB