Agenda

Pwyllgor ar y Cyd ERW - Dydd Gwener, 1af Rhagfyr, 2017 2.00 yp

Lleoliad: Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONAL.

3.

LOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR AR Y CYD A GYNHALWYD AR Y 21AIN MEDI 2017. pdf eicon PDF 134 KB

4.

COFRESTR RISGIAU. pdf eicon PDF 120 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

LLYTHYR GAN Y PWYLLGOR CRAFFU. pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

DIWEDDARIAD ARIANNOL ERW - CHWARTER 2 2017-18. pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

BRIFF ESTYN. pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

COD LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL ERW. pdf eicon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADOLYGIAD ERW (LLAFAR).

10.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO MEWNOL CONSORTIWM ERW 2017-18. pdf eicon PDF 120 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

GOFOD SWYDDFA. pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

PRIF WEITHREDWR ARWEINIOL ERW A CHYFARWYDDWR ADDYSG ARWEINIOL ERW. pdf eicon PDF 122 KB

13.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972