Agenda

Pwyllgor ar y Cyd ERW - Dydd Iau, 21ain Medi, 2017 2.30 yp

Lleoliad: Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONAL.

3.

LOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR AR Y CYD A GYNHALWYD AR Y 17EG GORFFENNAF 2017. pdf eicon PDF 407 KB

4.

DATGANIAD O GYFRIFON ERW AR GYFER 2016-17. pdf eicon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL CONSORTIWM ERW AR GYFER 2016-17. pdf eicon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CÔD RHANBARTHOL LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL. pdf eicon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

AROLWG O DREFNIADAU ARIANNOL ERW. pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAPASITI YMGYNGHORWYR HER. pdf eicon PDF 423 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

CANLYNIADAU T.G.A.U. pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972