Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant (Cyn Mai 2022) - Dydd Iau, 19eg Tachwedd, 2020 9.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL. pdf eicon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

Primary School

Appointments

Bigyn

(1 swydd wag i 21 Tachwedd 2020 - 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Jeff Edmunds

Bryn

(1 swydd wag - 2 enwebiad)

Y Cynghorydd Gwyneth Thomas

Bryn Teg

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mr. D. Sutherland

CarweGwynfryn Ponthenri Federation

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mr. P.I. Evans

Cross Hands-Drefach Federation

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Ms. K. Isaac

Dewi Sant

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mrs. H. Jones

Llanmiloe

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mrs. C Comey

Model

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Ms. L Lawrence

Myrddin

(2 swydd wag 1 cyfredol a 1 i 1 Chwefror 2021 - 1 enwebiad)

Mrs. L. Skone

Peniel

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Ms. C. Llwyd

Pontiets

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mr. R. Price

St Mary’s Llanelli

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mrs. K. Phillips

Stebonheath

(2 swydd wag - 1 enwebiad)

Mrs. E. Chapman

Y Felin

1 swydd wag - 1 enwebiad)

Rev. G. Payne

 

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 14EG MEDI 2020 pdf eicon PDF 271 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi ei gynnal ar 14eg Medi 2020, gan ei fod yn gywir.