Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Gwener, 13eg Tachwedd, 2015 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

Cyswllt: Martin S. Davies 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

2.

LLOFNODI BOD COFNOD PENDERFYNIADAU'R CYFARFOD OEDD WEDI'I GYNNAL AR 8fed HYDREF 2015 YN GOFNOD CYWIR. pdf eicon PDF 218 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi ei gynnal ar 8fed Hydref, 2015, gan ei fod yn gywir.

 

3.

Cymorth Ariannol o gronfeydd y grantiau canlynol: Cronfa Datblygu Cymunedol Mynydd y Betws a Chronfa'r Degwm pdf eicon PDF 261 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD

3.1 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa Mynydd y Betws yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Yr Ymgeisydd                                                               Y Dyfarniad

Clwb Nofio Tanddwr Rhydaman                                      £15,000.00

Splat Development Cymru                                                £12,980.00

G?yl y Gwter Fawr a Chlwb Rygbi Iau Brynaman           £7,176.00

Clwb Rygbi'r Aman                                                              £9,883.00                                   

3.2 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa'r Degwm yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Yr Ymgeisydd                                                               Y Dyfarniad

Clwb Gweithwyr ac Institiwt Mynyddcerrig                    £3,000.00

T? Golau – House of Light                                               £500.00

Clwb Nofio Tanddwr Rhydaman                                      £3,000.00         

Splat Development Cymru                                                £3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                             __________________

Y CADEIRYDD                                                                    Y DYDDIAD