Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 13eg Tachwedd, 2015 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

Cyswllt:    Martin S. Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Cllr. Meryl Gravell Cynghorydd Sir Yn bresennol
Caroline Owen Swyddog Yn bresennol