Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18fed Tachwedd, 2019 2.00 yp, Pwyllgor Safonau, NEWYDD

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Mary Dodd Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Cadeirydd Yn bresennol
Daphne Evans Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Committee Member Yn bresennol
Julie James Independent Member of the Standars Committee Committee Member Yn bresennol
Alun Williams Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Committee Member Yn bresennol
Town Councillor Phillip Rogers Community Member of the Standards Committee Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cllr. Rob James Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Aelod y Cyngor Sir Committee Member Yn bresennol
Linda Rees Jones Swyddog Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Andre Morgan Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Cadeirydd Ymddiheuriadau
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig