Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 28ain Mai, 2019 2.00 yp, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Committee Member Yn bresennol
Cllr. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Committee Member Yn bresennol
Cllr. David Simpson Cyngor Sir Benfro Committee Member Yn bresennol
Cllr. Rob Stewart City and County of Swansea Committee Member Yn bresennol
Professor Andrew Davies Non-Voting Co-optee, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Co-Optee Yn bresennol
Yr Athro Iwan Davies Non-Voting Co-optee, Swansea University Co-Optee Ymddiheuriadau
Yr Athro Medwin Hughes Non-Voting Co-optee, University of Wales Trinity St Davids Co-Optee Yn bresennol
Edward Tomp Non-Voting Co-optee, Chair of the Economic Strategy Board - Swansea Bay City Region Co-Optee Yn bresennol
Judith Hardisty Hywel Dda University Health Board Co-Optee Yn bresennol
Jason Garcia Public Disgwyliedig
Jeremy Evans Public Disgwyliedig