Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8fed Tachwedd, 2018 3.30 yp, Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor

Lleoliad:   Leader's Office, County Hall, Carmarthen - County Hall, Carmarthen

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Mike Bull Swyddog Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole Aelod y Bwrdd Gweithredol Yn bresennol
Caroline Owen Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol