Penderfyniadau swyddogion

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am benderfyniadau diweddar sydd wedi cael eu cymryd gan swyddogion y cyngor.

Penderfyniadau swyddogion
Teitl Date
Cais Faes Tref neu Bentref dan adran 15 o Ddeddf Tiroedd Comin 2006. 15/04/2019
Llesiant Delta Wellbeing Limited - Trefniadau Llywodraethu 21/08/2018
Ystyried a phenderfynu (ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin fel Awdurdod Cofrestru) ar sail ei rinweddau cyfreithiol, y cais am gofrestru tir a elwir Caeau Hamdden neu Gaeau Chwarae Llanerch, fel Maes Pentref neu Faes Tref o dan adran 15 o Ddeddf Tiroedd C 30/07/2018