Penderfyniadau swyddogion

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am benderfyniadau diweddar sydd wedi cael eu cymryd gan swyddogion y cyngor.

Penderfyniadau swyddogion
Teitl Date
Llesiant Delta Wellbeing Limited - Trefniadau Llywodraethu 21/08/2018
Ystyried a phenderfynu (ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin fel Awdurdod Cofrestru) ar sail ei rinweddau cyfreithiol, y cais am gofrestru tir a elwir Caeau Hamdden neu Gaeau Chwarae Llanerch, fel Maes Pentref neu Faes Tref o dan adran 15 o Ddeddf Tiroedd C 30/07/2018
Canolfan Alwadau Rhydaman 04/07/2018
Trefniadau Llywodraethu a Rheoli - Cwmni Teckal1 o ran Trin Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin 29/05/2018