Penderfyniadau

Use the below search options at the bottom of the page to find information regarding recent decisions that have been taken by the council’s decision making bodies.

Alternatively you can visit the officer decisions page for information on officer delegated decisions that have been taken by council officers.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO ref: 3302/05/201902/05/2019Nid i'w alw i mewn
Cais Faes Tref neu Bentref dan adran 15 o Ddeddf Tiroedd Comin 2006. ref: 3215/04/201926/04/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben