Penderfyniadau

Use the below search options at the bottom of the page to find information regarding recent decisions that have been taken by the council’s decision making bodies.

Alternatively you can visit the officer decisions page for information on officer delegated decisions that have been taken by council officers.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
EXECUTIVE BOARD RECOMMENDATION: DRAFT LOCAL DEVELOPMENT ORDER - LLANELLI TOWN CENTRE ref: 2412/09/201812/09/2018Nid i'w alw i mewn
Llesiant Delta Wellbeing Limited - Trefniadau Llywodraethu ref: 2321/08/201811/09/2018Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Ystyried a phenderfynu (ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin fel Awdurdod Cofrestru) ar sail ei rinweddau cyfreithiol, y cais am gofrestru tir a elwir Caeau Hamdden neu Gaeau Chwarae Llanerch, fel Maes Pentref neu Faes Tref o dan adran 15 o Ddeddf Tiroedd C ref: 2230/07/201807/08/2018Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Canolfan Alwadau Rhydaman ref: 1904/07/201813/07/2018Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Trefniadau Llywodraethu a Rheoli - Cwmni Teckal1 o ran Trin Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin ref: 1529/05/201827/06/2018Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
W/35450 - PROPOSED RESIDENTIAL DEVELOPMENT INCLUDING 42 NO. DWELLINGS AT LAND ADJACENT TO LAUGHARNE PRIMARY SCHOOL, LAUGHARNE, SA33 4SQ ref: 1423/01/201823/01/2018Nid i'w alw i mewn