Agenda

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys
Dydd Gwener, 21ain Chwefror, 2020 10.30 yb

Lleoliad: County Hall - Haverfordwest - Haverfordwest. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jessica Laimann  01267 224178

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

3.

CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN AELODAU'R PANEL I'R COMISIYNYDD - NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW

4.

CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN Y CYHOEDD - NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW

5.

YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL pdf eicon PDF 365 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

TROSEDDAU GWLEDIG A BYWYD GWYLLT pdf eicon PDF 365 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADOLYGIAD DEEP DIVE - VICTIM WITHDRAWAL pdf eicon PDF 418 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD pdf eicon PDF 265 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADBORTH GAN FWRDD ATEBOLRWYDD YR HEDDLU AR 17EG CHWEFROR 2020 pdf eicon PDF 265 KB

10.

CYFARFOD GYDA'R DIRPRWY BRIF WEINIDOG pdf eicon PDF 265 KB

Dogfennau ychwanegol: