Manylion Pwyllgor

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Diben y Pwyllgor

O dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 mae'r 4 awdurdod lleol yn ardal Dyfed-Powys wedi creu Panel Heddlu a Throseddu. Bydd y panel hwn yn cynnwys aelodau a enwebwyd gan awdurdodau lleol yn yr ardal honno, yn ogystal ag o leiaf ddau aelod annibynnol.

 

Wefan Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys:

 

http://panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/

 

 

Cyfarfod nesaf:

 

Caerfyrddin – 6ed Tachwedd 2019

 

 

Cyfarfodydd blaenorol:

 

Caerfyrddin – 25ain Hydref 2019

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://carmarthenshire.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/450815

 

 

Aberaeron – 3ydd Gorffennaf 2019

 

Noder, oherwydd anawsterau technegol, nid yw’n bosib gweddarlledu’r cyfarfod hwn.

 

 

Hwlffordd – 26ain Ebrill 2019

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://pembrokeshire.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/419602 

 

 

Llandrindod – 15fed Chwefror 2019

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://powys.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/397403

 

 

Caerfyrddin – 25ain Ionawr 2019

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://carmarthenshire.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/399459

 

 

Caerfyrddin – 16eg Tachwedd 2018

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://carmarthenshire.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/385847

 

NODWCH, YN DEBYNOL AR DARPARIAETH POB AWDURDOD LLEOL, EFALLAI BYDD Y WE-DDARLLENIAD YN CAEL EI DDARLLEDU YN IAITH Y LLAWR YN UNIG.

Aelodaeth