Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16eg Mawrth, 2017 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Meryl Gravell Cynghorydd Sir Yn bresennol
Janine Bowen Swyddog Yn bresennol
Rhian Furlong Swyddog Yn bresennol
Jonathan Hancock Swyddog Yn bresennol
Yvette Pellegrotti Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig