Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 19eg Medi, 2023 10.00 yb, Yr Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn