Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Mawrth, 2023 2.00 yp, Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn