Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5ed Tachwedd, 2019 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Dirprwy Arweinydd y Cyngor, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn